Top

De webwinkel is momenteel even niet bereikbaar.
Voor vragen kun je ons e-mailen

Privacy statement

Naturings respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons geeft vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij deze verwerking houdt Naturings zich aan de eisen die de AVG stelt.
Dat betekent onder andere dat Naturings:

 • duidelijk vermeldt met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat gebeurt via deze privacyverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • je recht respecteren om je persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens

Naturings gebruikt de volgende gegevens voor de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doelen:

 • NAWTE gegevens
  Je naam, (factuur)adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres hebben wij nodig om je bestelling af te kunnen leveren, of om contact met je op te kunnen nemen met betrekking tot onze dienst. Een telefoonnummer is niet verplicht, maar wel verstandig (als extra contactoptie). Als je bij Naturings een bestelling plaatst bewaren wij, indien gewenst, je gegevens op een Secure Server. Je kan een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven in een klanten account zodat je je naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens niet bij iedere nieuwe bestelling opnieuw hoeft in te vullen. Ook de status van je huidige bestelling en je oude bestellingen kunnen opgevraagd worden met een klanten account. Geen enkele partij heeft toegang tot wachtwoorden in klanten accounts. Een klanten account is echter niet verplicht, er kan ook besteld worden zonder account.
 • IP-adres, webbrowser en besturingssysteem 
  Deze gegevens worden automatisch verzameld met het doel onze dienstverlening verder te kunnen verbeteren. IP-adressen gebruiken wij om in uiterste noodzaak een IP-blokkade toe te kunnen passen en daarnaast voor profiling.
 • Bedrijfsnaam, BTW nummer en KvK nummer (voor zakelijke klanten)
  Je BTW nummer en KvK nummer registrereren en controleren wij om aan zakelijke klanten te kunnen leveren. Ook is dit nodig om eventueel de BTW te kunnen verleggen.

Naturings zal de door jou verstrekte gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met Naturings sluit of indien dit wettelijk verplicht is. Zo draagt Naturings de bestelling over aan PostNL, rechtstreeks of via Myparcel, of aan Micropakket. Zij hebben je naam en adres nodig om de bestelling te kunnen bezorgen. Naturings raadt aan om ook de privacyverklaring van deze bedrijven te lezen. Je gegevens worden niet doorgegeven aan landen buiten de EU, tenzij uw pakketje daar bezorgd moet worden, dan heeft PostNL, rechtstreeks of via Myparcel je gegevens nodig om de bestelling te bezorgen.

Reclame

Naturings kan je, naast de informatie op deze website, je op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

   • per e-mail
   • via social media
   • per post
   • via reclame op andere websites

Naturings kan profiling toepassen bij het verschaffen van informatie, bijvoorbeeld door je een reclame uiting van ons te tonen op andere websites. Je toestemming wordt verkregen door het akkoord gaan met cookies. De houdbaarheid hiervan vind je verderop in deze verklaring.

Contactformulier, nieuwsbrief en voorraadmelding

Naturings biedt een nieuwsbrief aan over onze producten en aanbiedingen. Wij doen dit maximaal twee keer per maand. Je meld je aan voor deze nieuwsbrief door de optie aan te vinken in je account, tijdens het bestelproces of direct op de website. Deze aanmelding een zgn. opt-in functie waardoor je via een mail de aanmelding moet activeren. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je eenvoudig weer kunt afmelden.

Wanneer je gebruik maakt van het contactformulier laat je persoonsgegevens achter. Hiervoor gelden dezelfde regels als andere persoonsgegevens die Naturings verzamelt.
Op de site kan er bij uitverkochte artikelen een email adres achtergelaten worden om een voorraadmelding per mail te ontvangen wanneer het artikel weer is aangevuld. Zodra de voorraad is aangevuld wordt er een bericht verzonden naar de hiervoor opgegeven email adressen, deze email adressen worden na verzending van de voorraadmelding niet bewaard en zijn direct verwijderd uit ons systeem. Het is wel mogelijk, indien er heel veel vraag is naar een bepaald artikel welke al langere tijd uitverkocht is de email adressen te verzamelen om zodoende één gerichte email te kunnen sturen met nieuws omtrent de levering van dit artikel. Na deze mail wordt deze mailing lijst verwijderd uit ons systeem.

Verstrekking aan derden

Op onze site zijn een aantal social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens. Hieronder vind je de privacy statements van deze derden:

Facebook

Instagram

Google+

Twitter

Addthis
Pinterest

Daarnaast Sisow en Paypal toegang hebben tot je persoonsgegevens, indien dit noodzakelijk is voor de afhandeling hiervan. Zo verzorgen de PSP's Sisow en Paypal het betalingsverkeer. Naturings heeft verwerkersovereenkomsten gesloten met deze derden om te zorgen voor een verantwoorde omgang met je gegevens.

 

Naturings maakt gebruik van Mailchimp om de nieuwsbrieven te versturen. Met deze partijen heeft Naturings verwerkersovereenkomsten gesloten om te zorgen voor een verantwoorde omgang met je gegevens.
Naturings maakt gebruik van Yourhosting voor het reguliere mailverkeer. Medewerkers van Yourhosting hebben geen toegang tot ons postvak en Naturings behandelt al het e-mailverkeer vertrouwelijk.
Naturings maakt gebruik van het boekhoudprogramma van Acumulus voor de administratie en boekhouding. Medewerkers van Acumulus hebben geen toegang tot deze boekhouding. Alle gegevens staan op een extern beveiligd datacentrum en er wordt gebruik gemaakt van een SSL-beveiligde verbinding.

Beveiliging

Naturings neemt beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. 

De door Naturings uitgeprinte orders met persoonsgegevens zullen na de wettelijke bewaartermijn altijd eerst door de papierversnipperaar gaan alvorens deze bij het oud papier aan te bieden.

Deze webwinkel is ontwikkeld met software van Luondo. Luondo heeft toegang tot je gegevens om ons technische ondersteuning te kunnen bieden, zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. 

Luondo is op basis van de overeenkomst die Naturings met hen heeft gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie, een firewall en een sterk wachtwoordbeleid. Data wordt in de EU op ISO27001 gecertificeerde servers opgeslagen.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Naturings kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.


Bewaartermijnen

Wij bewaren je gegevens zolang je klant van ons bent. Dit betekent dat wij je gegevens bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer als klant geregistreerd wil zijn. Als je dit aangeeft zal Naturings dit opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen moet Naturings facturen met uw (persoons)gegevens bewaren, deze gegevens zal Naturings dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Klantgegevens worden altijd na de wettelijke bewaartermijn vernietigd, zowel online als offline.

Cookies 
Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device.

Op deze website worden cookies of vergelijkbare technologieën (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier ‘cookie’ genoemd) gebruikt om:

   • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische of functionele cookies);
   • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytics cookies);
   • De bezoeker in staat te stellen om direct te interacteren met bepaalde social media (social media cookies), en
   • De bezoeker te voorzien van (gepersonaliseerde) advertenties (advertentiecookies)

De informatie die een cookie verkrijgt over je gebruik van de website kan worden overgebracht naar onze eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Voor het gebruik van social media cookies en advertentiecookies is je voorafgaande toestemming vereist. Deze verstrekt je door op akkoord te klikken in onze cookie notificatie.


Technische of functionele cookies
Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat je gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er bijvoorbeeld cookies worden gebruikt om lettertypes goed te renderen, om je gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat je de website sneller kunt bekijken, of om een zoekterm te onthouden waarop wordt gezocht binnen de website of een gekozen filter.

Google Analytics cookies

Naturings gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. De informatie die Naturings daarbij verkrijgt wordt met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Naturings heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder heeft Naturings Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google kan echter informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Naturings heeft hier verder geen invloed op. Bekijk de privacy policy van Google Analytics voor meer informatie. 


Toestemming voor cookies
Hieronder staat een overzicht van de cookies die Naturings gebruikt naast de analytische, technische en functionele cookies. Sommige cookies plaatst Naturings zelf, maar andere cookies worden geplaatst door derde partijen. Deze partijen handelen in onze opdracht en Naturings bepaalt wat er met de cookies gebeurt. Er zijn ook cookies die uitsluitend door derde partijen worden geplaatst en gebruikt. Naturings heeft geen controle over die derde partijen en hoe zij met je gegevens omgaan.

 

Hieronder staat een overzicht van de gebruikte cookies en de partijen die daarbij horen. Voor meer informatie over de manier waarop deze derde partijen met cookies omgaan, verwijzen wij naar de desbetreffende privacyverklaring. Let op: De privacyverklaringen van de derde partijen kunnen regelmatig wijzigen.
Google Tag Manager & Analytics: privacyverklaring Google
Facebook
Instagram
Google+: privacyverklaring Google
Pinterest
Twitter


In- en uitschakelen van cookies
In je browser kunt je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer je ermee instemt. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.


Verwijderen van cookies
Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. De houdbaarheidsdatum van onze cookies is uiterlijk 20 jaar. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je browser.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Naturings op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van je gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval is Naturings gedwongen je gegevens te delen, maar Naturings zal zich binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

In geval dat wijziging van deze privacy statement nodig mocht zijn, dan vind je op deze pagina altijd de meest recente informatie. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Naturings respecteert je recht op inzage, wijziging en verwijdering van je persoonsgegevens. Daarom kunt je altijd contact opnemen voor deze en andere AVG gerelateerde vragen via onderstaand webformulier of een mail richten aan info@naturings.nl

In beginsel stuurt Naturings om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van je persoonlijke gegevens enkel naar het bij ons reeds bekende emailadres via een versleutelde verbinding met een wachtwoord. In het geval dat je de gegevens op een ander emailadres wil ontvangen, zullen wij je vragen je te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreert Naturings geanonimiseerde gegevens.

@